Nieuws

Evaluatie van de nieuwe therapiegroep ‘’De Leeuwenkanjers’’, een samenwerking tussen Logopedie Groene Hart en Kinderfysiotherapie De Leeuwensprong

 

Sinds 1 januari 2015 vindt er een transitie plaats in het zorgsysteem. Het idee achter de transitie zou zijn om de eigen kracht te stimuleren. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) aangenomen. De belangrijkste boodschap van het IZA is dat er meer samenwerking op gang moet gaan komen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. s In Kinder Therapeutisch Centrum ‘’De Leeuwensprong’’ werken wij al langer nauw samen met verschillende disciplines.  

 

Voortbordurend op het veranderende zorglandschap en de veranderende hulpvragen binnen Logopedie Groene Hart en Kinderfysiotherapie de Leeuwensprong is er voortdurend overleg om tot innovatie te komen. Daaruit werd de therapiegroep De Leeuwenkanjers geboren.

 

Therapiegroep De Leeuwenkanjers bestaat uit twee therapeuten (een logopedist en een kinderfysiotherapeut) en gemiddeld drie kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand (denk bijv. aan het Syndroom van Down of een algehele verstandelijke beperking) en hun ouders. Hierbij zijn de kinderen in de groep van ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau. Voorafgaand aan de start van de therapiegroep vindt er een nauwkeurig matchingsproces plaats. De betrokken therapeuten zien de kinderen en hun ouders eerst apart om een anamnesegesprek en observatie uit te voeren en er wordt geïnventariseerd wat de hulpvraag is.

Het idee achter de Leeuwenkanjers is allesomvattend: het samenbrengen van ouders en hun kind met een algehele ontwikkelingsachterstand, waarbij er hulpvragen zijn op logopedisch en kinderfysiotherapeutisch gebied, om de ouders te coachen in het stimuleren van de ontwikkeling en ouders van elkaar te laten leren. 

 

De opbouw van de Leeuwenkanjerbijeenkomst is vaak volgens een herkenbaar patroon die met ouders wordt ingetraind: eerst een welkom en een liedje (voor het vangen van aandacht en het maken van contact), gevolgd door mondmassage (voor de prikkelverwerking rondom het mondgebied) en daarna een talige/communicatieve activiteit en een motorische activiteit. Tussendoor lopen de therapeuten rond voor feedback. Aan het eind van de bijeenkomst wordt er gezamenlijk geëvalueerd en besproken waar ouders zelf thuis mee door kunnen gaan. Het doel is om ouders op weg te helpen in het anders kijken naar de ontwikkeling van hun kind en hierin de juiste houding mee te geven zodat ze thuis verder kunnen met de stimulerende omgeving. Kinderen leren immers het meest van hun ouders en in de tijd die ze met hun ouders doorbrengen. De insteek van de therapiegroep is dan ook indirecte therapie (de therapeut coacht de ouder en de ouder is bezig met het kind, in tegenstelling tot directe therapie, waarbij de therapeut direct met het kind aan de slag gaat). 

 

Het samenbrengen van ouders die eenzelfde zorg delen, werkt verbindend en versterkend. Therapeuten Veerle en Iris zagen dit gebeuren in de eerste ronde van de therapiegroep. Veerle: ‘’Ouders durven zich sneller open te stellen en te delen wat ze moeilijk vinden in het begeleiden van hun kind met een beperking en verwoorden dit ook naar elkaar. Bij het evalueren met ouders kwam naar voren dat zij het zien van andere ouder-kind interacties als leerzaam hebben ervaren.Voor sommige ouders was dit ook confronterend, als de interactie in hun ogen beter was bij een ander of het kind sneller sprongen maakte. Toch merkten ouders dat er in de therapiegroep ruimte was om de gegeven adviezen op maat af te stemmen op hun kind en de interactie met hun kind.’’ Iris:”Door als co-therapeut bezig te zijn, zijn ouders zelf actief in de therapie. Het is mooi om te zien dat ouders leren door middel van gezamenlijk spel de motoriek van hun kind te stimuleren.”

 

In de tweede ronde, gegeven door collega’s Ilona en Monique, zaten ook ouders met hun kind die voor de tweede keer meededen aan deze nieuwe therapiegroep. De tweede ronde werd na zes maanden opgevolgd. Ilona vertelt: ‘’De ouders die ook mee hebben gedaan aan de eerste ronde gaven nu aan dat ze het fijn vonden om te merken dat hun kinderen stappen in hun ontwikkeling hebben gemaakt sinds de start van de eerste therapiegroep. De ouders plukten nu de vruchten van de gelegde basis in de eerste therapieronde en konden nu daarop uitbreiden met hun kind. Een vader die voor het eerst meedeed in deze therapiegroep gaf aan het fijn te vinden dat zijn kind zo snel contact had met de andere kinderen.’’ Wat mij als therapeut voornamelijk opviel was dat doordat nu de andere ouder mee kwam er ook binnen het gezin meer lijn kwam in de omgang met hun zoon of dochter. Een moeder die bij mij de Gebarencursus heeft gevolgd, gaf nu aan dat haar partner, nu ook al meer gebaren maakt thuis in de communicatie met hun kind. Het inzetten van gebaren is een van de uitgezette leerlijnen in de Leeuwenkanjers.’’Monique vult aan: “Als therapeut zien we de kinderen verschillend reageren op motorische activiteiten. Dit benoemen we bij ouders en laten zien hoe ze hierop kunnen reageren. We zien ouders steeds beter aansluiten bij het motorisch ontwikkelingsniveau van hun kind.  En dat is waar we het voor doen!”

 

Al met al merken wij als therapeuten dat De Leeuwenkanjers een succesvolle innovatie is. Deze groep zal dan ook worden voortgezet. De nieuwe data staan gepland. Heeft u interesse voor uw zoon of dochter? Neem contact met ons op! 

 

Terug

Heb je een vraag,

wacht niet en stuur ons een bericht

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

* verplicht in te vullen
Logopedie Groene Hart verzamelt en verwerkt met dit formulier persoonsgegevens die betrekking hebben op u of uw kind.
Lees voor meer informatie de privacyverklaring. Wilt u zich direct inschrijven? Klik dan op deze link.