Laatste Nieuws

Geboortenieuws!

Op 8 september zijn Felicia en haar man trotse ouders geworden van Lizz!

Data gebarencursus (Peutermodule NmG) is bekend!

In het voorjaar van 2021 gaat Ilona weer starten met de peutermodule van de gebarencursus (NmG). Nederlands met Gebaren is een visuele ondersteuning van (een deel van) de gesproken taal. De...

Tips

Verbeter uw kind niet maar geef zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld: kind: “Ik heb in de wate gevalt” “O, ben je in het water gevallen ?”

Zoeken


Twitter

Qualiview

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze zorgorganisatie en onze zorgverleners. Daarom neemt onze organisatie deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie Qualizorg B.V. De online rapportagetool van Qualizorg B.V. heet Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt. Wij stellen uw deelname in het belang van het verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek. 

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?

Wanneer u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, ontvangt u tijdens of na uw behandeltraject een e-mail van Qualiview (uit naam van onze zorgorganisatie) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 4 à 5 minuten. De vragen gaan onder andere over onze organisatie, de behandeling en het contact met uw zorgverlener. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren! 

Naast het verbeteren van onze dienstverlening kunnen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten gebruikt worden voor onder andere: 

  • Het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;
  • Het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten, bijvoorbeeld ten behoeve van keuze-informatiewebsites;
  • Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Resultaten van het onderzoek zijn anoniem

Qualizorg B.V. verzorgt het onderzoek moet behulp van Qualiview. Qualizorg ziet erop toe dat uw gegevens worden verwerkt volgens de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. De informatie die u via het onderzoek verstrekt wordt door Qualizorg gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd verwerkt. Daarmee zijn de gegevens niet meer direct tot u te herleiden. Wij als zorgorganisatie, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet op individueel niveau te weten wat u heeft geantwoord. Uw gegevens worden alleen gedeeld met Qualizorg en niet met andere partijen. 

Deel deze pagina:

Locatie Bloemendaal
 

Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
Tel. nr: 0182-527276
 

 

Locatie Goverwelle
 

Aderpolderweg 25
2807 KL Gouda
Tel. nr: 0182-527276