Laatste Nieuws

Data gebarencursus (Peutermodule NmG) is bekend!

In het voorjaar van 2021 gaat Ilona weer starten met de peutermodule van de gebarencursus (NmG). Nederlands met Gebaren is een visuele ondersteuning van (een deel van) de gesproken taal. De...

Praktijkregels na vakantie ivm COVID-19

De vakantie is weer bijna voorbij. Wij hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad.

Inmiddels is het coronaprotocol in het buitenland aangescherpt door het RIVM. Wij informeren u hier graag...

Tips

Praat met u kind over wat u doet, waar het kind mee bezig is, wat u samen ziet en doet. Zorg voor voldoende spreeksituaties en zorg voor een rustige omgeving. 

Zoeken


Twitter

Tarieven 2018

In 2018 wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar middels de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Aan de zorgverzekeraar wordt het tarief voor een normale zitting (een logopedische behandeling) gedeclareerd. Hieronder ziet u de verschillende tarieven. In onze praktijk duurt een behandeling maximaal 25 minuten en worden 5 minuten voor voorbereiding en overleg met ouders gereserveerd. Indien uw zorgverzekeraar de directe toegang logopedie vergoedt, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht.

Tarievenlijst logopedische zorg 2018

1. Per reguliere logopedische behandeling

€ 35,-

2. Eenmalig specifiek onderzoek (op medische indicatie)

€ 80,-

3. Uittoeslag

   € 22,75

4. Overleg met derden (60 min)

€ 70,-

5. Verslaglegging aan derden

€ 70,-

6. Telefonische zitting

€ 20,27

7. Internetzitting/ Telelogopedie

€ 35,-

8. Screening directe toegang logopedie (DTL)

€ 20,-

9. Specifieke behandeling preverbale logopedie

€80,-

10. Verzuimtarief

€ 30,00

Toepassing van de tarieven

1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist.

2. Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, dan kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.

3. Daarnaast kan een logopedist een groepsbehandeling geven, bijv. in de vorm van een cursus. Dit wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daaruit betaald worden.

5.Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.

6.De Uittoeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief voor een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een aan-huis behandeling vindt plaats op indicatie van de arts indien de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. U moet dan de kosten voor de logopedische behandeling zelf betalen van de verzuimde afspraak.

Deel deze pagina:

Locatie De Leeuwensprong

(Bloemendaal)
Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
Tel. nr: 0182-687203
Maandag t/m vrijdag
E-mail: info@logopediegroenehart.nl

Locatie Goverwelle
 

Aderpolderweg 25
2807 KL Gouda
Tel. nr: 0182-527276
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag