Laatste Nieuws

Geboortenieuws!

Op 8 september zijn Felicia en haar man trotse ouders geworden van Lizz!

Data gebarencursus (Peutermodule NmG) is bekend!

In het voorjaar van 2021 gaat Ilona weer starten met de peutermodule van de gebarencursus (NmG). Nederlands met Gebaren is een visuele ondersteuning van (een deel van) de gesproken taal. De...

Tips

Gezelschapsspelletjes zoals lotto, kleurendomino of memorie leren kinderen spelenderwijs nieuwe begrippen. Speel regelmatig samen met uw kind. 

Zoeken


Twitter

Praktijkinformatie

Aanmelding en verwijzing

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons aanmelden. Ook kunt u het contactformulier invullen op onze website. Als u zich heeft aangemeld, streven wij ernaar om u binnen een week terug te bellen voor een afspraak.

Met een verwijzing van een arts (huisarts, specialist, tandarts of othodontist) of een directe aanmelding (klik hier voor meer informatie over directe toegankelijkheid) kunnen wij een onderzoek of behandeling starten.

Intake

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek dient u een aantal documenten mee te nemen, namelijk:

Behandeling

Na het intakegesprek volgt er meestal een logopedisch onderzoek. Van de onderzoeksresultaten zal een verslag en een behandelplan worden gemaakt en met u worden besproken. Vervolgens wordt dit verslag naar de verwijzer en in overleg naar andere betrokkenen worden gestuurd. Tijdens de behandelingen krijgt u oefeningen en adviezen mee naar huis. Deze dient u thuis geregeld toe te passen om het gewenste resultaat te bereiken. Na een afgesproken periode zal er een evaluatie-onderzoek plaatsvinden en de behandeldoelen zo nodig worden bijgesteld. Als de behandeling kan worden afgesloten wordt er een eindverslag gemaakt. Om terugval te voorkomen komt het geregeld voor dat er een controle afspraak wordt gemaakt. Uw behandeld logopediste maakt hiervoor een afspraak met u. De logopedische behandelingen duurt gemiddeld 30 minuten. Afhankelijk van de aard van het probleem zal de behandeling 1 of 2 keer per week plaatsvinden.

Afmelden

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons afmelden. Dit dient u wel minimaal 24 uur van tevoren te doen, anders zijn wij genoodzaakt 75% van het tarief bij u in rekening te brengen.

Kwaliteitsbeleid

Al onze collega's zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en nemen deel aan een Kwaliteitskring. Daarnaast vindt er regelmatig na en bijscholing plaats.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de logopedische behandeling en u komt er samen met uw logopedist niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland.

De klachtenregeling ligt op aanvraag ter inzage in de praktijk. Hier vindt u de Klachtenfolder.

Deel deze pagina:

Locatie Bloemendaal
 

Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
Tel. nr: 0182-527276
 

 

Locatie Goverwelle
 

Aderpolderweg 25
2807 KL Gouda
Tel. nr: 0182-527276