Laatste Nieuws

Wachtlijst voor beide locaties

Momenteel is het erg druk in de praktijk. Voor zowel de locatie de Leeuwensprong als de locatie in Goverwelle werken wij op dit moment met een wachtlijst. Het kan dus even duren voordat u terecht...

Nieuwe collega - waarnemer Ilona

Vanaf 21 oktober gaat Ilona met zwangerschapsverlof. Veerle Pelzers zal de woensdag en vrijdagmiddag van Ilona gaan overnemen. Veerle stelt zich graag even aan u voor.

 


Tips

Probeer elke dag een rustig moment uit te zoeken waarin u samen een (prenten)boekje bekijkt of voorleest. 

Zoeken


Twitter

Wie zijn wij?

 

Ilona Langbroek - Praktijkhouder

Mijn naam is Ilona Langbroek. In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Na het afronden van mijn opleiding heb ik ervoor gekozen om te starten als zelfstandig logopedist en ben ik gestart in deze praktijk die toendertijd nog de naam "Logopedie Goverwelle" had.  In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met uiteenlopende stoornissen. Ik vind het mooi met mijn cliënten een proces te doorlopen waarbij ik altijd op zoek ga naar de best passende werkwijze. Vooral kinderen met complexe problematiek vind ik boeiend om te begeleiden. 

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk ben ik logopediste van de Down-Poli Midden-Holland en ben ik docent Nederlands met Gebaren (NmG).

Ik ben aanwezig op dinsdag en woensdag op locatie de Leeuwensprong (Bloemendaal). Op de overige dagen verzorg ik huisbezoeken bij kinderen met voedingsproblemen. Voor directe vragen aan mij, kunt u mij mailen via i.langbroek@logopediegroenehart.nl.

Mijn specialisaties:

 • Behandeling van kinderen met Down-Syndroom;
 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de OMFT methode;
 • Behandeling van jonge en oudere kinderen met problemen in de spraak- taalontwikkeling;
 • Behandeling van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking;
 • Prelogopedie; begeleiding van baby's en kinderen bij de eet- en drinkontwikkeling;
 • Nederlands met Gebaren.
 • Combinatiebehaneling logopedie-fysiotherapie
 • Behandeling van kinderen en volwassenen met adem- en stemproblemen


Felicia van de Bilt-Allard - logopedist en locatiemanager Goverwelle

Mijn naam is Felicia Allard. In juli 2012 ben ik ‘cum laude’ afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht. Tijdens de opleiding heb ik verschillende stages gelopen, o.a. in de vrije vestiging, het ziekenhuis en op een basisschool voor kinderen met ernstige spraak-taal moeilijkheden. Ook heb ik tijdens mijn studietijd specialisaties gedaan op gebied van ‘Dyslexie en Laaggeletterdheid’ en ‘Nederlands met Gebaren’.

Vanaf augustus 2012 ben ik mijn logopedieloopbaan gestart bij Logopedie Groene Hart. Hier werk ik met passie en plezier om diverse hulpvragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag op de locatie Goverwelle. Voor directe vragen aan mij, kunt u mij mailen via f.vandebilt-allard@logopediegroenehart.nl.

Mijn specialisaties:

 • Behandeling van jonge en oudere kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden;
 • Behandeling van kinderen met lees- en spellingsproblemen;
 • Prelogopedie; begeleiding van baby's en kinderen bij de eet- en drinkontwikkeling;
 • Behandeling van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking;
 • Behandeling van jonge kinderen met een articulatiestoornis, zoals schisis;
 • Nederlands met Gebaren;
 • Behandeling van kinderen en volwassenen met adem- en stemproblemen;
 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de OMFT methode.  

­

Marjolein de Pee - logopediste

Graag wil ik me voorstellen als logopediste binnen Logopedie Groene Hart! Mijn naam is Marjolein de Pee en in juli 2016 ben ik afgestudeerd als allround logopediste. In mijn stages, binnen praktijken en in het Speciaal Onderwijs, maakte ik kennis met verschillende doelgroepen. Tijdens mijn minor deed ik kennis op over meertaligheid en bij mijn afstuderen verdiepte ik mij in sensorische informatieverwerking. In de praktijk begeleid ik vooral kinderen met spraak- en taalproblemen, het syndroom van Down en afwijkend mondgedrag. 

Ik ben aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag in de Leeuwensprong.  Op woensdag werk ik op de locatie in Goverwelle. Voor directe vragen aan mij, kunt u mij mailen via m.depee@logopediegroenehart.nl.

 

Mijn specialisaties:

 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de  OMFT-methode;
 • Behandeling van kinderen met het syndroom van Down;
 • Behandeling van jonge en oudere kinderen met problemen in de spraak-/taalontwikkeling
 • Behandeling van articulatiestoornissen;
 • Behandeling van meertalige kinderen;
 • Behandeling van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking.
 • Behandeling van kinderen en volwassenen met adem- en stemproblemen

Lisa Boer - logopediste

Mijn naam is Lisa Boer. In februari 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam. Tijdens de opleiding Logopedie heb ik verschillende stages gelopen, o.a. in een allround praktijk, op scholen en in een audiologisch centrum. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor Nederlandse Gebarentaal gevolgd. Hier heb ik (een deel van) de Nederlandse Gebarentaal onder de knie gekregen. In de praktijk zie ik vooral kinderen met spraak- en taalproblemen en afwijkend mondgedrag.


Ik ben aanwezig op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag op de locatie Goverwelle. Voor directe vragen aan mij, kunt u mij mailen via l.boer@logopediegroenehart.nl.

Mijn specialisaties:

 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de  OMFT-methode;
 • Behandeling van jonge en oudere kinderen met problemen in de spraak-/taalontwikkeling
 • Nederlands met Gebaren.
Deel deze pagina:

Locatie De Leeuwensprong

(Bloemendaal)
Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
Tel. nr: 0182-687203
Maandag t/m vrijdag
E-mail: info@logopediegroenehart.nl

Locatie Goverwelle
 

Aderpolderweg 25
2807 KL Gouda
Tel. nr: 0182-527276
Maandag t/m vrijdag