Laatste Nieuws

Nieuwe collega

Sinds 4 maart 2019 hebben wij een nieuwe collega in de praktijk. Haar naam is Lisa Boer. Lisa zal ons versterken op de maandagmiddag, woensdag en vrijdag op de locatie in Goverwelle.  Wij heten...

Data gebarencursus (Peutermodule NmG) bekend!

Zoals ieder jaar hoopt Ilona ook dit jaar weer de peutermodule van de gebarencursus (NmG) te gaan geven. Nederlands met Gebaren is een visuele ondersteuning van (een deel van) de gesproken taal....

Tips

Verbeter uw kind niet maar geef zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld: kind: “Ik heb in de wate gevalt” “O, ben je in het water gevallen ?”

Zoeken


Twitter

Woordenschattraining

Binnen onze logopediepraktijk zien wij veel kinderen met een vertraagde ontwikkeling welke zich uit in o.a. het hebben van een kleine woordenschat. Kinderen die minder woorden tot hun beschikking hebben en hierdoor zich onvoldoende duidelijk kunnen maken, stellen zich vaker verlegen op en/of laten ander gedrag zien. Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen sociaal-emotionele problemen, maar ook leerproblemen ontstaan. Kinderen die sterk zijn in taal behalen op school vaker goede resultaten; niet alleen bij taal, maar ook bij de andere vakken. Minder taalvaardige kinderen presteren over de hele linie meestal minder goed.

Met de komst van het passend onderwijs wordt er steeds meer gevraagd van de leerkrachten en is er, logischerwijs, minder tijd beschikbaar om individueel met een kind te werken aan het vergroten van de woordenschat. Zonde, want vroegtijdige onderkenning en begeleiding van deze kinderen bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Logopedie Groene Hart kan ondersteuning bieden op school in de vorm van woordenschattraining voor kleine groepen kinderen (minimaal 4 – maximaal 6) uit groep 1 en/of groep 2. Afspraken over duur en frequentie kan in overeenstemming met school.

Voor informatie over kosten e.d. kunt u contact opnemen met Logopedie Groene Hart. Dit kan per e-mail via info@logopediegroenehart.nl of telefonisch op 0182-527276 / 0182-687203.

Deel deze pagina:

Locatie De Leeuwensprong

(Bloemendaal)
Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
Tel. nr: 0182-687203
Maandag t/m vrijdag
E-mail: info@logopediegroenehart.nl

Locatie Goverwelle
 

Middenmolenplein 1
2807 GW Gouda
Tel. nr: 0182-527276
Maandag t/m vrijdag
E-mail: info@logopediegroenehart.nl